Home » Video » Kajian Ilmu

00:48:11

Kajian Shahih Bukhari : Zakat dan Mengantarkan Jenazah Bagian dari Iman - Ustadz Abu Sa'ad, M.A.

Ustadz Abu Sa'ad
00:48:11
Keseluruhan rating
0.0/0
Rating: 0

Views: 0 Admin    Kajian Ilmu
 • Entry description:

  Kajian Shahih Bukhari - Zakat dan Mengantarkan Jenazah Bagian dari Iman

  Tidak diperbolehkan bagi dua orang pemilik harta yang masing-masing berkewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan, harta mereka terpisah, yakni masing-masing memiliki 40 ekor kambing, yang berarti masing-masing wajib mengeluarkan zakat seekor kambing.

  Tetapi, kemudian mereka mengumpulkannya menjadi satu ketika tiba waktu membayar zakat. Sehingga, mereka dapat berzakat dengan separonya saja (seekor kambing untuk dua orang).

  Karena, dengan dikumpulkan ini, maka seluruh kambing itu hanya terkena zakat seekor. Benda-benda lain dapat dikiaskan dengan ini. Dan tidak boleh dipisahkan antara hewan yang terkumpul, maksudnya ialah dua orang yang berkongsi dengan menghimpun harta mereka menjadi satu, yang masing-masing memiliki 101 ekor kambing. Sehingga, kalau dikumpulkan jumlahnya menjadi 202 ekor dan terkena zakat 3 ekor

  Pengajian rutin kitab Shahih Bukhari bersama Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, M.A. di Masjid Al-Hasanah, Terban, Yogyakarta setiap Rabu ba'da Isya.

  Update Video Shahih Bukhari: http://bit.ly/Kajian_Shahih_Bukhari_Abu_Saad

  28 Januari 2015

  Shahih Bukhari - Kitab Al-Iman

  Bab Zakat Bagian dari Iman

  Hadits:

  Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya - Abu Suhail bin Malik - dari bapaknya, bahwa dia mendengar Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Telah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang dari penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat (kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Shalat lima kali dalam sehari semalam". Kata orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dan puasa Ramadlan". Orang itu bertanya lagi: "Apakah ada lagi selainnya buatku". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebut: "Zakat": Kata orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Lalu orang itu pergi sambil berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya".

  Bab Mengiringi Jenazah Bagian dari Iman

  Hadits

  Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali Al Manjufi berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai dishalatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa dua qiroth, setiap qiroth setara dengan gunung Uhud. Dan barangsiapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia pulang membawa satu qiroth". Hadits seperti ini juga diriwayatkan dari Utsman Al Mu`adzin, dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

  Video http://yufid.tv (Klik link untuk melihat koleksi video lainnya)

  Kunjungi juga situs Islami lainnya:

  * http://www.CaraSholat.com

  * http://www.KonsultasiSyariah.com

  * http://www.Kajian.net

  * http://www.KhotbahJumat.com

  * http://www.KisahMuslim.com

  * http://www.PengusahaMuslim.com

  * http://www.Yufid.TV

  * http://www.Yufidia.com

  * http://www.Yufid.org (Official Web)

  * http://www.Syaria.com (ENGLISH)

  * http://www.Whatisquran.com (ENGLISH)

  ***

  Kumpulan video ceramah agama islam pengajian islam tanya jawab konsultasi islam tausiyah motivasi islami http://yufid.tv

 • Total comments: 0
  avatar